Bądź Bezpieczny – Projekt w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia – Pomorze Przednie.


PT 16.09.2022
14:33

Dom Kultury Słowianin w dniach: 01.08.-15.09.2022 realizował projekt w ramach Programu
Współpracy Interreg V A Maklemburgia – Pomorze Przednie w ramach celu „Europejska
Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt pn. „BĄDŹ BEZPIECZNY” skierowany był do przedszkolaków oraz pierwszoklasistów z
Polski i Niemiec (była to już 12. edycja tego cyklu).
13 września dzieci spotkały się na warsztatach i poprzez naukę i zabawę zapoznały się m.in. z
zasadami: zachowań na drodze, bezpiecznej jazdy na rowerze, podróży w samochodzie,
ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w przypadku agresji psa oraz
zachowań wobec nieznajomych.
Partnerami projektu byli: Komenda Miejska Policji w Szczecinie, Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Straż Miejska.

 

Projekt pn. BĄDŹ BEZPIECZNY jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania) .
https://www.youtube.com/watch?v=3fKB9WqY4Bc