Brzdąc 2019 – regulamin


Regulamin przyznawania nagrody dziecięcej „BRZDĄC”

1. Prawo do nominowania przyznaje się organizacją i instytucjom dziecięcym ( szpitale , szkoły , placówki opiekuńczo – wychowawcze , placówki kulturalno – oświatowe , itp. )

2. Wniosek nominacyjny powinien zawierać :
a) charakterystykę osoby nominowanej z uwzględnieniem doniosłych wydarzeń i osiągnięć zrealizowanych na rzecz dzieci
b) nazwę i adres wnioskodawcy potwierdzone pieczęcią instytucji

3. Osoba nominowana musi być mieszkańcem Szczecina i mieć ukończone osiemnaście lat .

4. Laureata po rozpatrzeniu wniosków nominacyjnych wybiera w tajnym głosowaniu Kapituła wybierana każdego roku

5. Wręczenie nagrody odbywa się zawsze w dniu 1 czerwca w czasie uroczystego koncertu z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka .

6. Nie przewiduje się przyznawania nagrody dwukrotnie tej samej osobie .

7. Pisemny wniosek nominacyjny należy kierować do dnia 30.05.2019 na adres:

Dziecięca Rada Miasta Szczecin
Szkoła Podstawowa nr 47
Ul. Jagiellońska 59
70-382 Szczecin

Dziecięca Rada Miasta Szczecin

pobierz regulamin