COVID-19: praca zdalna


NIEDZ 17.01.2021
11:44

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID-19 oraz z uwagi na potwierdzone zachorowania wśród pracowników instytucji, informujemy, że wszyscy pracownicy DK „Słowianin” będą wykonywać swoją pracę w formie zdalnej w okresie 18-31.01.2021 r.