I znów będą śpiewały ryby w Stolcu


CZW 12.11.2020
13:24

W dniu 23 października br. na terenie rekreacyjnym znajdującym się nad jeziorem Stolsko
w miejscowości Stolec koło Szczecina odbyło się wydarzenie pn. „I znów będą śpiewały ryby w jeziorze Stolsko”. Była to już 12 edycja tej imprezy, która co roku cieszy się ogromną popularnością wśród przedszkolaków. W tym roku Dom Kultury „Słowianin” wspólnie z niemieckim partnerem Deutch-polnische Kita „Randow- Spatzen”, Gemeinde Löckntiz byli organizatorami spotkania. W programie imprezy znalazły się m.in. gry i zabawy ekologiczne mające na celu poznanie mieszkańców zbiorników wodnych i ich ochrony oraz uświadomienie młodemu pokoleniu korzyści wynikających z ochrony naturalnego środowiska człowieka, stoiska edukacyjno-informacyjne zaprzyjaźnionych instytucji  tj. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Polskiego Związku Wędkarskiego, Klubu Akwarystów MOLINEZJA, Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Ochotniczej Straży Pożarnej – Wołczkowo oraz Nadleśnictwa Trzebież. Partnerami wydarzenia byli również: Gmina Miasto Szczecin, Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, Gmina Dobra oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W imprezie uczestniczyli przedszkolaki ze Szczecina i Loknitz. Spotkanie miało charakter warsztatowy, podczas którego dzieci w sposób czynny brały udział  w realizacji programu, nabywając wiedzę niezbędną do dokonywania właściwych wyborów w życiu codziennym. Poprzez warsztaty, naukę i zabawę zapoznały się m.in. z:

– zasadami zachowań na łonie przyrody  (w lesie, nad wodą)

– zasadami zdrowego trybu życia

– korzyściami wynikającymi z dbałości o otaczające nas środowisko

– zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne

Impreza miała na celu zapoczątkowanie długofalowych działań  polegających na:

– upowszechnianiu i i utrwalaniu wiedzy na temat gatunków ryb żyjących w akwenach wodnych

– zapoznaniu z zagadnieniami z zakresu ekologii i ochrony środowiska

– budzeniu, kształtowaniu i budowaniu świadomych postaw ekologicznych

– rozwoju zainteresowań i zdolności uczestników warsztatów edukacyjno-ekologicznych

Momentem szczególny był punkt programu, kiedy to każdy z uczestników miał możliwość własnoręczne dokonać aktu zarybiania. Zgodnie z zaleceniami ichtiologia z Polskiego Związku Wędkarskiego do akwenu zostało wpuszczonych około 600 sztuk narybka Karasia i Lina.

Na zakończenie spotkania , każdy z uczestników otrzymał ciepły poczęstunek.

Projekt „I znów będą Śpiewały ryby w jeziorze Stolsko” był dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia Polska oraz budżetu państwa.