fbpx

Koncerty i imprezy

WT 30.11.2021
bezpłatne

Na Ratunek Ziemi

„Na ratunek Ziemi”, które odbyło się 30 listopada br. było kolejnym wydarzeniem zrealizowanym w partnerstwie Domu Kultury Słowianin i Niemiecko- Polskiego Przedszkola „Randow-Spatzen” w Löcknitz w ramach projektu EKOPRZEDSZKOLAK. Podczas spotkania uczestnicy poprzez gry, warsztaty, prelekcje , zabawy ekologiczne oraz spotkania z wykwalifikowaną kadrą
w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu oraz Nadleśnictwie Trzebieżo poznawali zasady ochrony środowiska, segregacji śmieci, zachowań
na łonie natury. Dzięki takim działaniom  uświadamialiśmy młodemu pokoleniu korzyści wynikające z ochrony naturalnego środowiska człowieka oraz nabywają wiedzę niezbędną do dokonywania właściwych wyborów w życiu codziennym. 

Powyższe wydarzenie mało na celu zapoczątkowanie długofalowych działań  polegających na: 

– zasadami zachowań na łonie przyrody  (w lesie, nad wodą)

– zasadami zdrowego trybu życia 

– korzyściami wynikającymi z dbałości o otaczające nas środowisko

– zapoznanie z zagadnieniami z zakresu ekologii i ochrony środowiska 

– budzeniu, kształtowaniu i budowaniu świadomych postaw ekologicznych

– rozwoju zainteresowań i zdolności uczestników warsztatów edukacyjno-ekologicznych