Koncerty i imprezy

WT 30.11.2021
bezpłatne

Na Ratunek Ziemi

„Na ratunek Ziemi”, które odbyło się 30 listopada br. było kolejnym wydarzeniem zrealizowanym w partnerstwie Domu Kultury Słowianin i Niemiecko- Polskiego Przedszkola „Randow-Spatzen” w Löcknitz w ramach projektu EKOPRZEDSZKOLAK. Podczas spotkania uczestnicy poprzez gry, warsztaty, prelekcje , zabawy ekologiczne oraz spotkania z wykwalifikowaną kadrą
w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu oraz Nadleśnictwie Trzebież poznawali zasady ochrony środowiska, segregacji śmieci, zachowań
na łonie natury. Spotkanie miało charakter warsztatowy, podczas którego dzieci w sposób czynny brały udział  w realizacji programu, nabywając wiedzę niezbędną do dokonywania właściwych wyborów w życiu codziennym.