Nikt


Zespół powstał w Szczecinie. Tutaj, w tym sennym miejscu, w 1998 roku w głowach ludzi kochających muzykę i chcących zrobić coś ze swoim życiem, narodził się NiKt – projekt muzyczny, który u swych podstaw miał bardzo proste założenia: żadnych solówek, wirtuozerii… Miało być po prostu mocno i głośno, a w tym wściekłym krzyku miał być zawarty cały gniew i rozczarowanie światem.
Z czasem idee nieco dojrzały, jednak nadal przyświecają nam te pierwotne zasady, tkwiące w korzeniach ludzi pochodzących z nikąd… NiKt to nadal prosty, szczery przekaz energii płynącej z głębi serca. Owocem tego wylewania się energii z naszych serc są dwa krążki demo. Roboczy tytuł pierwszej demówki „Respect” [1998], stał się wyznacznikiem pewnej idei, którą staramy się z całych sił podążać: Szacunek dla wszystkich, bez względu na kolor skóry czy poglądy z którymi nie koniecznie musimy się godzić. Natomiast tytuł drugiej – „Hope” [2001], ma oznaczać nadzieję na to że świat może stać się lepszym miejscem.
Oceną naszej muzyki, a nawet próbą zaszeregowania jej jednoznacznie do jakiejkolwiek stylistyki czy trendu niech się zajmą inni. My uważamy bowiem, iż jest to absolutnie bez sensu. Chcąc scharakteryzować ją jednym słowem można by użyć określenia „ostra”, jednakże sądzimy, że jakiekolwiek ograniczanie swoich horyzontów muzycznych poprzez zamykanie się w jednym nurcie stylistycznym jest dobrowolnym zatrzaśnięciem za sobą drzwi do klatki, dlatego też otwieramy głowy na wszelkie gatunki muzyczne i staramy się czerpać z nich te elementy, które w naszej opinii są w nich najwartościowsze, bo tylko to pozwala stworzyć coś naprawdę ciekawego.
Trudno jest oczywiście uniknąć porównań, ale „rodzina” naszych przodków jest liczna, więc zostawmy to… Teksty traktują o tym, na co wrażliwi są sami członkowie zespołu i dotykają poruszających nas spraw „zarówno tych małych, pod mym oknem, nocą” znanych z naszych ulic i podwórek, które dotyczą nas niemal osobiście, jak i „tych wielkich w imię pseudo szczytnych racji”, które znamy tylko z wiadomości. Wymierzają one swoje żądło przeciwko nietolerancji, fałszowi, przemocy, braku szacunku dla podstawowych wartości, czyli ocierają się o tematy wzbudzające odwieczne emocje tych wszystkich, którzy usiłują żyć w zgodzie z bardzo prostą zasadą, czyli tak aby nie ranić innych

Nikt na facebook’u:

https://www.facebook.com/pages/Nikt/235836906455580?fref=ts