Zajęcia online z Bartoszem Rynkiewiczem


PT 10.04.2020
11:22

Bartosz Rynkiewicz zaprasza dwa razy w tygodniu na zajęcia sportowe online.

Spotykamy się na profilu Bartka (www.facebook.com/bartosz.rynkiewicz) we wtorki o 19:00 na Chi Kung, a w czwartki o 19:00 na ćwiczeniach brzucha.

 

CO TO JEST CHI KUNG (Qigong)
Qigong jest chińską metodą dbania o zdrowie, która łączy pracę ciała (łagodny ruch lub ćwiczenia statyczne) z koncentracją umysłu i oddechem. Qigong oznacza
dosłownie pielęgnowanie energii witalnej nazywanej w Chinach Chi (Qi) – (po japońsku -”Ki”, po koreańsku -”Kichol”, po hindusku -”Prana”, w starożytnej filozofii greckiej -”Logos”, w filozofii buddyjskiej -”Dharma”). Celem Qigong jest gromadzenie energii życiowej i zapewnienie jej harmonijnego przepływu, wzmacnianie, zapobieganie chorobom i leczenie. Qigong wzmacnia również mentalnie – uczy jak regulować i uspokajać umysł, podnosi ducha witalności, wzmacnia siłę woli, cierpliwość, wytrwałość oraz wiarę we własne możliwości. W treningu Qigong wykorzystuje się metodę tzw. Pięciu Regulacji – Wu Tiao: regulację ciała, oddechu, umysłu, energii i ducha witalności. Qigong jest uważany za jeden z „filarów” tradycyjnej medycyny chińskiej. Należą do nich akupunktura, masaż, ziołolecznictwo, dietetyka i właśnie Qigong.