Zarządzenie Dyrektora w sprawie dnia wolnego.


CZW 08.10.2020
12:00

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora DK „Słowianin” z dnia 30 września 2020 r. 30 października jest dniem wolnym od pracy dla pracowników DK „Słowianin”. Dzień wolny ustalono w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 (sobota).