GRZYBOBRANIE Z PRZEDSZKOLAKIEM


PT 30.09.2022
11:14
Wydarzenie odbędzie się 1 października w godz. 10:00-14:00 w Szczecinie, na terenie Punktu Przedszkolnego Terapeutycznego „Siódme Niebo” przy ul. Moczyńskiego 8.
W spotkaniu udział wezmą dzieci autystyczne, z zespołem Aspergera, dzieci ukraińskie i ormiańskie. Będzie to już 15. edycja  projektu Eko- Przedszkolak, która  każdorazowo spotyka  się z dużym  zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
Eko-Przedszkolak jest projektem o charakterze informacyjno-edukacyjnym realizowanym od kilku lat przez Dom Kultury „Słowianin”. Zainteresowanie młodego pokolenia działaniami na rzecz środowiska, jest najlepszym dowodem ogromnego zapotrzebowania na edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, w rękach których dzisiaj spoczywa odpowiedzialność za przyszłe, nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne miasto.
Jesteśmy przekonani, że nasze działania w znacznym stopniu poszerzają  świadomość ekologiczną, poprawiają stan bezpieczeństwa i wskazują zasady zdrowego i aktywnego stylu życia.